Wykaz badań:

 • Badania SOCT siatkówki

 • Badanie SOCT warstwy włókien nerwu wzrokowego i tarczy nerwu wzrokowego
 • Badanie SOCT przedniego odcinka: pachymetria, pomiary laserowe tęczówki, gonioskopia, ocena drożności przetoki filtracyjnej po laseroterapii
 • GDX warstwy włókien nerwu wzrokowego
 • Pola widzenia

 • Badanie biomechaniki rogówki ORA ( wczesna diagnostyka stożka rogówki )
 • Tonometria konturowa Pascala
 • Pomiar ciśnienia wewnątrz-gałkowego tonometrem Reichert 7 CR
 • Pachymetria (grubość rogówki)
 • Badanie USG i biometria
 • Badanie ruchomości gałek ocznych na ekranie Hessa
 • Badanie ortoptyczne synoptofor
 • Ćwiczenia ortoptyczne i pleoptyczne ( leczenie zeza)

 • Dobór korekcji pryzmatycznej

 • Badanie ekran Hessa
 • Topografia - videokeratografia rogówki

 • Badanie refrakcji i keratometrii dzieci i niemowląt
 • Badanie niemowląt dzieci wziernikiem pośrednim Fisson

 • Pomiar ciśnienia śródgałkowego u dzieci i niemowląt tonometr I-care

 • Dobór soczewek kontaktowych u niemowląt po usuniętej zaćmie wrodzonej
 • Dobór soczewek kontaktowych twardych w stożku rogówki

 

NZOZ Centrum Soczewek Kontaktowych posiada nowoczesne urządzenie medyczne- LASER Iridex oraz YAG/SLT Laser- służące do wykonywania zabiegów laserowych w takich schorzeniach jak:

* jaskra

* cukrzyca

* zmiany zwyrodnieniowe siatkówki

* zmętnienie tylnej torebki soczewki po operacji zaćmy

Wykonujemy zabiegi:

 • YAG -capsulotomia terapia zaćmy wtórnej
 • Irydotomia laserowa - terapia jaskry

 • Selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT) - terapia jaskry
 • Panfotokoagulacja siatkówki
 • Laserokoagulacja otworu siatkówki

 

ODPŁATNE nierefundowane przez NFZ

 • Cross linking bez abrazji nabłonka rogówki - zabieg zatrzymujący postęp stożka rogówki 1300,00

 • Badanie PENTACAM – 100,00 zł: analiza przedniej i tylnej powierzchni- ocena progresji stożków rogówki, pomiar objętości komory przedniej, pomiar kata,

 • ULTRASONOGRAFIA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI USG-UBM –150,00 zł